x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKT6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus 5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

YKT664A Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus, kirjallisuus: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietämystä nuorten vertaissuhteista ja ryhmistä sekä ryhmätyön teoriasta.

YKT664B Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus, harjoitukset: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietämystä ryhmän ohjauksesta.

Sisältö

Opintojakso koostuu kirjallisuudesta (3 op) ja käytännön harjoituksista (2 op). Kirjallisuuden avulla perehdytään nuorten ryhmiin ja ryhmätyön teoreettisiin perusteisiin. Harjoituksissa paneudutaan ryhmän ohjauksen taitoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
YKT664A Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus, kirjallisuus  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Niemistö, Raimo 1998 tai uudempi painos. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Kirja tavoitteellisen ryhmän kehittymisestä teorian käsittein ja käytännön esimerkein. Helsinki: Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia.

2. Harinen, Päivi & Heikura, Mari & Lehmus, Heikki & Vallisto, Matias 2008. Tappelua takapenkillä:
kokemuksia kohdennetun nuorisotyön poikien pienryhmätoiminnasta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Juvenes.

sekä toinen seuraavista:

3. Korkiamäki, Riikka 2013. Kaveria ei jätetä!: sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Tampere : Tampere University Press, 2013. TAI Salmivalli, Christina. 2005. Kaverien kanssa: vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä : PS-kustannus.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjallisuus suositellaan tentittäväksi ennen ryhmänohjauksen harjoituksia.

YKT664B Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus, harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Kirjallisuus suositellaan tentittäväksi ennen ryhmänohjauksen harjoituksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Niemistö, Raimo 1998 tai uudempi painos. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Kirja tavoitteellisen ryhmän kehittymisestä teorian käsittein ja käytännön esimerkein. Helsinki: Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia.

2. Harinen, Päivi & Heikura, Mari & Lehmus, Heikki & Vallisto, Matias 2008. Tappelua takapenkillä:
kokemuksia kohdennetun nuorisotyön poikien pienryhmätoiminnasta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Juvenes.

sekä toinen seuraavista:

3. Korkiamäki, Riikka 2013. Kaveria ei jätetä!: sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Tampere : Tampere University Press, 2013. TAI Salmivalli, Christina. 2005. Kaverien kanssa: vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä : PS-kustannus.

Lisätietoja

Kirjallisuus suositellaan tentittäväksi ennen ryhmänohjauksen harjoituksia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta