x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASORIENT Orientation course 3 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Common Core Studes / EDU
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2015 – 2017
KASORIENT Orientation course 3 ECTS

Keywords

Strategic themes: Responsible conduct of research

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Group work
Independent work
Exercises

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
HOPS-työskentely  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Suoritusmerkintä edellyttää läsnäoloa lähiopetuksissa sekä yliopiston kirjaston järjestämän tieteellisen tiedonhankinnan perusteiden suorittamista.

Further information 

Opintojakson aikana jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka toteutumista arvioidaan ja seurataan. Ryhmätyöskentely edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta.

Kasvatustieteellinen luku- ja kirjoitustaito  Participation in course work  1 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

Faculty of Education