x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASLOH4B Advanced Project Studies 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2015 – 2017
KASLOH4B Advanced Project Studies 5 ECTS

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää tutkivan ja projektimuotoisen työotteen mahdollisuudet ja rajoitteet
- osaa suunnitella ja toteuttaa projektimuotoisen pedagogisen koulutus- tai kehittämishankkeen
- osaa sovittaa oman toimintansa ja tavoitteensa vaihteleviin kasvatus- ja koulutusyhteisöihin sekä osaa reagoida tilanteiden vaatimalla tavalla
- tunnistaa ja arvioi pedagogisten haasteiden moni-ilmeisyyttä sekä etsii niihin mielekkäitä ja kasvatusyhteisöjen toimintaa uudistavia ratkaisuja

Contents

Opintojaksolla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti (tai parityönä) koulutus-, kehittämis- tai tutkimusprojektin valitsemassaan, pedagogisesti mielekkäässä kasvatusyhteisössä. Tutkimusperustainen projekti noudattelee aihepiiriltään ja toteutustavaltaan opiskelijan kiinnostuksen kohteita (opintopolku) ja kytkeytyy ihannetapauksessa maisteriopintojen opinnäytteeseen. Projekti on mahdollista toteuttaa myös harjoittelukoulussa, jossain muussa koulussa tai oppilaitoksessa, pedagogisessa yhteisössä tai laitoksessa.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Independent work 82 h 0 h
Seminar 7 h 0 h
Exercises 46 h 0 h

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

Faculty of Education
2017–2018
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Faculty of Education