x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KASLOH4A Inclusive Education 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Educational Studies
Corresponding course units in the curriculum
School of Education
Curricula 2015 – 2017
KASLOH4A Inclusive Education 5 ECTS

Keywords

Strategic themes: Sustainable development

Learning outcomes

Opiskelija
- osaa argumentoida tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää koulutuspolitiikkaa
- arvioi kriittisesti toiseutta tuottavaa toimintaa kasvatusyhteisöissä
- tunnistaa osallistavan kasvatuksen merkityksen pedagogisessa ajattelussaan, asenteissaan ja toiminnassaan sekä osana omaa asiantuntijuuden kasvuaan
- ymmärtää vuorovaikutteisen yhteistyön sekä kollegiaalisen ja moniasiantuntijuuteen perustuvan toimintakulttuurin välttämättömyyden kasvatusyhteisöissä
- tunnistaa ja arvioi pedagogisten haasteiden moni-ilmeisyyttä sekä etsii niihin mielekkäitä ja kasvatusyhteisöjen toimintaa uudistavia ratkaisuja

Contents

Opintojaksolla syvennytään inklusiivisen kasvatuksen arvopohjaan ja monimuotoisiin tulkintoihin. Jaksolla tarkastellaan inklusiivista koulua niin ideologisena, yhteiskunnallisena kuin pedagogisena ilmiönä. Koulun toimintakäytänteitä arvioidaan yhdenvertaisuuden ja osallistavuuden näkökulmasta sekä etsitään vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja ja ratkaisuja oppilaiden kasvun ja oppimisen tukemiseen.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 10 h 0 h
Independent work 117 h 0 h
Seminar 8 h 0 h

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Luennot, seminaarit, kenttätehtävä ja raportointi  Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Education
Faculty of Education
2017–2018
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Faculty of Education