x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida maailmanpolitiikkaa keskeisten toimijoiden ulkopolitiikan ja niiden välisen diplomatian näkökulmasta. Hän ymmärtää ulkopolitiikkaa ja diplomatiaa sekä näiden muutosta koskevaa ajattelua. Hän myös syventää ymmärrystään aihetta koskevista teoreettisista keskusteluista ja osaa itse soveltaa niissä esiintyviä ajatuksia.

Sisältö

Maailmanpolitiikka, diplomatia, keskeisten toimijoiden ulkopolitikka, ulkopolitiikan teoriat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri

Kirjallisuuskuulustelu ja lukupiiri.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Lukupiirissä luetaan erikseen ilmoitettavat artikkelit (1 op). Mikäli lukupiiriä ei järjestetä tai siinä ei ole tilaa, artikkelit on mahdollista suorittaa henkilökohtaisella lukupäiväkirjalla tai tentillä.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Beach, Analyzing Foreign Policy. Palgrave Macmillan 2012 (2 op) tai
Pursiainen – Forsberg, Ulkopolitiikkaa norsunluutornista. Chan Puma House 2015 (2 op)

Nau - Ollapally (toim.), Worldviews of Aspiring Powers. Oxford University Press 2012 (2 op)

Bjola - Kornprobst, Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics. Routledge 2013 tai
Jönsson - Hall, Essence of Diplomacy. Palgrave Macmillan 2005 (e-aineisto) (1 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu