x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS32 Euroopan integraation tutkimus 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Jean Monnet -professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoilta vaadittavat edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (20 op) sekä moduuli POLKVA20 EU:n ulkosuhteet (10 op).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee varsin hyvin Euroopan integraatiota koskevaa ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta. Hän osaa analysoida sekä unionin sisäistä integraatiota että sen ulkosuhteiden integraatiota itsenäisesti teoreettista tutkimusta soveltaen. Opiskelija on lisäksi syventänyt ymmärrystään integraation joistakin erityisulottuvuuksista, kuten turvallisuus, talous tai arvot, ja pystyy käsittelemään niitä eri näkökulmista.

Sisältö

Euroopan integraation teoria, alueellinen integraatio EU:ssa ja muualla, EU:n suhteet muiden alueiden kanssa, EU:n ulkosuhdeintegraatio, EU:n Välimeri-politiikka, EU-Venäjä -suhteet.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista:

Laursen (toim.), Comparative Regional Integration: Europe and Beyond. Ashgate 2010. (e-aineisto) (3 op)

Niemann, Explaining Decisions in the European Union. Cambridge University Press 2006. (e-aineisto) (3 op)

Toje, The European Union as a Small Power. Palgrave 2010. (3 op)

sekä kaksi seuraavista:

Bicchi, European Foreign Policy Making Toward the Mediterranean. Palgrave 2007. (2 op)

Buch-HansenWigger, The Politics of European Competition Regulation: A Critical Political Economy Perspective. Routledge 2011. (e-aineisto) (2 op)

Forsberg - Haukkala, The European Union and Russia. Macmillan education, Palgrave 2016, tai
Haukkala, The EU-Russia Strategic Partnership. Routledge 2010. (e-aineisto) (2 op)

Hardacre, The Rise and Fall of Interregionalism in EU External Relations. Republic of Letters Publishing 2010. (2 op)

Davis Cross, Security Integration in Europe. How Knowledge-based Networks Are Transforming the European Union. University of Michigan Press 2013. (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu