x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYVP11 Työhyvinvointi 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
JKKYVP11 Työhyvinvointi 5 op

Yleiskuvaus

Tällä opintojaksolla perehdytään työhyvinvoinnin laaja-alaiseen käsitteeseen ja työhyvinvoinnin keskeisimpään tutkimustietoon.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on ymmärrys siitä, miten työhyvinvoinnin käsite on kehittynyt ja miten työhyvinvointia voidaan tutkia.

Sisältö

-työhyvinvoinnin käsite
-työhyvinvoinnin yhteiskunnallinen konteksti -työhyvinvoinnin taustateoriat
-työhyvinvointi monitieteisenä tutkimusalana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
sahkoinen tentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan luennoilla ja/tai opetusohjelmassa.

Suoritustapa 1: luento-opetus
Suoritustapa 2: verkkokurssi

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: kandidaattiopintojen 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu