x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS27 Rahoitusoikeuden syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti rahoitusoikeuden keskeiset periaatteet ja ymmärtää rahoituksellisten oikeussuhteiden sääntelyn yleiset tavoitteet.

Sisältö

Syventyminen rahoitusoikeuden erityiskysymyksiin pankki- ja vakuusoikeuden näkökulmasta.

Toteutustavat

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Jakso on tentittävissä keväällä 2018 12.2.-4.5.2018

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Sähköinen tentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Wuolijoki, S. - Hemmo, M.: Pankkioikeus. 2013, s. 447 - 585, 667 - 728.

Lisäksi suoritettava toinen seuraavista:

Wuolijoki, S.: Pankin neuvontavastuu. 2009 tai uudempi.

Välimäki, O.: Kovenantit - rahoitussopimuksen kovenanttiohjaus. 2014 tai uudempi.

Lisätietoja

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu