x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA30 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (vakuutustiede) 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Ks. jakson vastuuopettajat voimassaolevasta opetusohjelmasta
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Metodiopinnot pitää suorittaa joko ennen seminaarin alkamista tai seminaarin aikana (ks. tarkempi ohjeistus opintosuunnan sivuilta). Riskienhallinta- ja vakuutuscaset -kurssi suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuonna.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Aineopintojen seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin, ymmärtää tieteellisen tutkimuksen prosessin ja hallitsee tutkimuksen aikataulutuksen. Opiskelija osaa hankkia relevanttia lähdemateriaalia, analysoida sitä kriittisesti, käsitellä tutkielman empiiristä aineistoa sekä arvioida tieteellistä tutkimusta.

Sisältö

-Seminaarityöskentelyn keskeiset asiat
-Aineiston haku: käynti kirjastossa
-Ideapaperin/aiheanalyysin tekeminen
-Tutkimussuunnitelman esittäminen ja opponointi
-Teoriaosuuden palautus ja käsittely seminaarin aikana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Seminaari 15 t 0 t

Luento-opetuksen ja seminaarien tuntimäärä on arvioitu lukukautta kohti. Aineopintojen seminaari alkaa syksyllä ja keväällä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Kandidaattiseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Aineopintojen seminaarissa tehdään ideapaperi/aiheanalyysi ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi opinnäytetyön teoriaosuus käsitellään seminaaritapaamisissa. Opinnäytetyön pitää valmistua annettuun määräaikaan mennessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 3. vuoden syksy tai kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu