x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS51 Työeläkejärjestelmät 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Ks. jakson vastuuopettaja voimassaolevasta opetusohjelmasta
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATVRS51 Työeläkejärjestelmät 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida työeläkevakuutusten yhteiskunnallista merkitystä eri näkökulmista. Opiskelija osaa arvioida ajankohtaisia työeläkejärjestelmään liittyviä kysymyksiä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi opiskelija osaa analysoida ajankohtaisia tutkimus- ja tilastotietoja eläkkeistä.

Sisältö

-Työeläkejärjestelmän merkitys yhteiskunnassa
-Ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset kysymykset
-Ajankohtaiset tutkimus- ja tilastotiedot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, tentti ja harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kurssi suoritetaan luennoista tehtävällä oppimispäiväkirjalla ja tenttimällä kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali. 

2. Johanson J-E. ym. (toim.): Eläkevalta Suomessa. Taloustieto. 2011 tai uudempi.

3. Barr, N. - Diamond, P.: Pension reform: a short guide. Oxford University Press. 2010 tai uudempi.

4. Ebbinghaus, B: The Varieties of pension governance: pension privatization in Europe. Oxford University Press. 2011 tai uudempi.

5. Tenhunen, S. - Vaittinen, R. (toim.): Eläketalous. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva 2013 tai uudempi.

6. Hannikainen, M. - Vauhkonen, J. (toim.): Ansioiden mukaan. Yksityisalojen työeläkkeiden historia. Eläketurvakeskus - Työeläkevakuuttajat Tela - Suomalaisen kirjallisuuden seura. 2012 tai uudempi.

7. Lisäksi luennolla ilmoitettu muu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät maisteriopinnoissa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opinnot (Vakuutustiede)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu