x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS42 Vakuutuslaitosten sijoitustoiminta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Professor
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sijoitustoiminnan keskeiset yleiset periaatteet ja vakuutuslaitosten sijoitustoiminnan erityispiirteet sekä regulaation. Opiskelija tutustuu keskeisimpiin sijoitusinstrumentteihin ja taseen hallintaan (ALM) sekä sijoitusten riskienhallinnan perusmenetelmiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään portfolioteoriaan, hinnoitteluun, johdannaisiin ja sijoittajakäyttäytymiseen. Jaksolla tutustutaan myös vakuutuslaitosten sijoitusriskien hallintaan, sääntelyyn ja valvontaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Lectures and exercises 24 hours.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lectures, written exam and exercises  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Lectures, exercises and written exam.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Zvi Bodie, Alex Kane & Alan Marcus: Investments. McGraw-Hill Education. 2013.

2. Other assigned material.

Lisätietoja

Recommended year of study: 1. year, spring in master's studies (for degree programme students).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opinnot (Vakuutustiede)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu