x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAS15 Kunta- ja aluejohtamisen vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 5–10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Syventää kunta- ja aluejohtamisen osaamista.

Sisältö

Vaihtuvasisältöisiä erikoiskursseja, joiden myötä opiskelija voi lisätä osaamistaan sekä sisällöllisesti syventävillä kursseilla että tutkimusosaamista vahvistavilla syventävillä menetelmäkursseilla ja menetelmäpajoilla. Opintojakso voidaan suorittaa myös ympäristön ja alueiden politiikan -opintosuunnan maisteriopintoihin kuuluvalla opintojaksolla 10 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu