x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA22 Henkilöriskien vakuuttaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Ks. jakson vastuuopettaja voimassaolevasta opetusohjelmasta
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Edeltävät opinnot ovat suositeltavia kursseja. Kurssin voi suorittaa, vaikkei kaikkia edellä mainittuja kursseja ole suoritettu.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu henkilöriskien keskeiset käsitteet, teoriat ja henkilöriskien syntymekanismit. Opiskelija ymmärtää lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten mahdollisuudet henkilöriskien hallintakeinoina sekä henkilövakuutusten väliset rajapinnat. Opiskelija sisäistää lakisääteisten ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten keskeiset toimintaperiaatteet. Lisäksi opiskelija osaa arvioida henkilöriskejä ja niiden vakuuttamista eri näkökulmista.

Sisältö

-Henkilöriskit ja niiden merkitys
-Lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset henkilöriskien hallintakeinoina
-Henkilövakuutusten keskeiset toimintaperiaatteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 3 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, tentti ja harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentitään luentomateriaali ja kirjallisuus. Lisäksi kurssilla tehdään harjoitustyö, joka on pakollinen tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. Havakka, P. - Niemelä, M. - Uusitalo, H. (toim.): Sosiaalivakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2012 tai uudempi.

3. Korpiluoma, R. ym. (toim.): Työeläke. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2011 tai uudempi.

4. Kukkonen, S. - Karmavalo, T. (toim.): Työtapaturmakirja. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2014 tai uudempi.

5. Jokela, T. ym. (toim.): Vapaaehtoinen henkilövakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2013 tai uudempi.

6. Lisäksi luennolla ilmoitettu muu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu