x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Ks. jakson vastuuopettajat voimassaolevasta opetusohjelmasta
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Edeltävät opinnot ovat suositeltavia kursseja. Kurssin voi suorittaa, vaikkei kaikkia edellä mainittuja kursseja ole suoritettu.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, millaisia riskejä yhteiskunnassa on ja millaisia sosiaalisia ongelmia niistä voi seurata. Opiskelija tunnistaa, millä keinoilla näitä ongelmia voidaan ehkäistä sekä erityisesti miten ja millaisiin riskeihin voidaan varautua lakisääteisillä vakuutusjärjestelmillä. Opiskelija sisäistää keskeiset toimintaperiaatteet lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä sekä osaa arvioida niiden merkitystä yhteiskunnassa. Opiskelija ymmärtää sosiaalisten riskien vaikutukset taloudelliseen toimeentuloon ja vakuutusjärjestelmien mahdollisuudet taloudellisen toimeentulon turvaamiseksi.

Sisältö

-Sosiaaliset riskit ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
-Sosiaalisten riskien hallintakeinot ja lakisääteisten vakuutusjärjestelmien toimintaperiaatteet
-Taloudellisen toimeentulon turvaaminen vakuutusjärjestelmillä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luentomateriaali ja kirjallisuus tentitään samalla tenttikerralla. Lisäksi opiskelija voi tehdä annettujen ohjeiden mukaisen esseen, jolla on mahdollista korottaa tentin arvosanaa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. Liukko, J: Solidaarisuuskone. Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos. Gaudeamus Helsinki University Press. 2013.

3. Barr, N.: Economics of the Welfare State. Oxford University Press. 2012 tai uudempi.

4. Lisäksi luennoilla ilmoitettu muu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu