x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA12 Riskienhallinta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Yksityisvakuutuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATVRA12 Riskienhallinta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu riskienhallinnan merkityksen laajasti yhteiskunnan ja kansantalouden näkökulmasta. Opiskelija oppii erilaisten riskien ominaisuudet sekä syntymekanismit ja riskienhallinnan merkityksen yksilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen kannalta. Opiskelija oppii riskienhallinnan peruskäsitteet sekä riskienhallinnan prosessina ja siihen liittyvät perusstrategiat ja keinovalikoimat. Opiskelija oppii kokonaisvaltaisen riskienhallinnan käsitteenä ja toimintatapana.

Sisältö

-Riskienhallinnan kokonaiskuva: lakisääteisyys / vapaaehtoisuus, viranomaisten rooli, työturvallisuuslaki, pelastuslaki, huoltovarmuuslaki sekä lakisääteiset vakuutusjärjestelmät
-Riskikartan laatiminen ja riskien mallintaminen
-Riskien kontrollointi ja rahoitus
-Vahinko- ja liikeriskien välinen yhteys ja kokonaisuus
-Kriiseihin varautuminen: yhteiskunnan infrastruktuuri, luonnonkatastrofit, ympäristö- ja kyberriskit
-ERM ja ISO31000 järjestelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmätyöskentely 3 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, tentti ja projekti/käytännön työ  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentti: luennot ja kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. Juvonen, Koskensyrjä, Kuhanen, Ojala, Penttinen, Porvari, Talala: Yrityksen riskienhallinta. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2014 tai uudempi.

3. Ilmonen, Kallio, Koskinen, Rajamäki: Johda riskejä - käytännön opas riskienhallintaan. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2013 tai uudempi.

4. Kwon, J.W.-Skipper, H.D.: Risk management and insurance: Perspectives in Global Economy. Wiley-Blackwell. 2007 tai uudempi.

5. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (Valtioneuvoston periaatepäätös)

6. Pelastuslaki, huoltovarmuuslaki, työturvallisuuslaki

7. Ajankohtaisartikkelit ja kansainväliset artikkelit

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu