x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HALYAS14 Specified Courses 10 ECTS
Organised by
Degree Programme in Administrative Studies
Politics of the Environment and Regions
Preceding studies
Compulsory:
Corresponding course units in the curriculum
School of Management
Curricula 2015 – 2017
HALYAS14 Specified Courses 10 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Further information 

Tarjonta ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam 
In Finnish
Study materials 

Kirjatentti 1: Ilmastopolitiikka 5 op

Paul G. Harris (2013) What's Wrong with Climate Politics and How to Fix It. Polity Press.

Mary E. Pettenger (2007) The Social Construction of Climate Change: Power, Knowledge, Norms, Discourses. Ashgate.

Kirjatentti 2) Näkökulmia paikan politiikkaan 5 op

- Bent Flybjerg, Todd Landtman & Sanford Schram (2012): Real Social Science, Applied Pronensis
- Hille Koskela (2009): Pelkokierre – pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta.
- Ridell Seija & Kymäläinen Päivi & Nyyssönen Timo (toim.)(2009): Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa. Tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa

Kirjatentti 3) Monitieteinen ympäristöpolitiikan tutkimus 5 op

- Karoliina Lummaa, Mia Rönkä & Timo Vuorisalo (toim.) (2012): Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus, Helsinki.
- Rannikko Pertti & Määttä Tapio (toim.) (2010) Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti.  Vastapaino, Tampere.
- Hiedanpää Juha, Suvantola Leila & Naskali Arto (toim.) (2010) Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Vastapaino, Tampere.

TAI

Ylimääräinen harjoittelu 5 op
- Harjoitteluesseen kirjoittamisesta sovitaan harjoitteluvastaavan kanssa

Further information 

Kirjatentti Ilmastopolitiikka 5 op voidaan suorittaa osana teemakokonaisuutta JKKYEP10 Ympäristö- ja energiapolitiikka.

Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay 
In Finnish
Further information 

Gradua tukeva teemaessee 5 op
- Aiheesta ja laajuudesta sovitaan gradun ohjaajan kanssa

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Management
2017–2018
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Faculty of Management