x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien muotoutumisesta energiaa koskevissa hankkeissa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Opiskelija tunnistaa kansalaisten käytettävissä olevat keinot ja foorumit energiaratkaisuihin vaikuttamisessa ja heidän käsityksensä omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Opiskelija kykenee myös jäsentämään poliittisten ja hallinnollisten päätöksentekijöiden sekä energiahankkeiden toimeenpanijoiden reaktiot kansalaisten esittämiin muutosvaatimuksiin.

Erityishuomion kohteena jaksossa on yksittäisten kansalaisten ja kansalaisliikkeiden rooli ydinjätteen loppusijoitukseen ja tiehankkeisiin vaikuttamisessa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa (YVA). Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee muodostamaan kokonaiskuvan kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista energiahankkeissa suhteessa poliittisiin ja hallinnollisiin päätöksentekijöihin sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Sisältö

Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä niitä koskevat rajoitteet energia- ja ympäristöpolitiikan kannalta merkittävissä hankkeissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aldrich (2008), Site Fights. Divisive Facilities and Civil Society in Japan and the West. Cornell University Press. (3 op)

Hokkanen (2007), Kansalaisosallistuminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Tampere University Press. (2 op) tai

Kojo (2014), Ydinjätepolitiikan osallistava käänne. Tampere University Press. (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu