x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS22B Makrotalousteorian jatkokurssi II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti modernin makrotaloustieteen lyhyen aikavälin suhdannevaihteluiden teorian. Opiskelija tunnistaa suhdannevaihteluiden syyt ja seuraukset sekä osaa soveltaa teoriaa sisällollisesti ja mentelmällisesti koko kansantaloutta ja talouspolitiikkaa koskevien kysymysten käsittelyssä.

Sisältö

Talouden lyhyt aikaväli ja suhdannevaihtelut; talouspolitiikan tavoitteet, keinot ja vaikutukset sekä suljettu, että avoimessa taloudellisessa systeemissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu