x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS22A Makrotalousteorian jatkokurssi I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti modernin makrotalousteorian ja osaa soveltaa sitä sisällöllisesti ja menetelmällisesti koko kansantaloutta ja talouspolitiikkaa koskevien kysymysten käsittelyssä.

Sisältö

Talouden kasvu ja talouden rakenteelliset tekijät; talouspolitiikan tavoitteet, keinot ja vaikutukset pitkällä aikavälillä.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla osoitettava materiaali.
2. Sørensen, P. B. & Whitta-Jacobsen, H. J. (2010): Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles (2nd ed.). McGraw-Hill.

Lisätietoja

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu