x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS21B Mikrotalousteorian jatkokurssi II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida taloudellista päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa: odotetun hyödyn ja riskiaversion käsittein sekä epätäydellisen informaation olosuhteissa. Lisäksi tutustutaan yrityksen strategiseen käyttäytymiseen peliteorian avulla.

Sisältö

Epävarmuus, riski ja odotettu hyöty. Hyvinvointiteoria: tehokkuus ja oikeudenmukaisuus. Strateginen käyttäytyminen peliteoriaa soveltaen. Epätäydellinen informaatio.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla osoitettava materiaali.
2. Cowell, Frank (2006): Microeconomics – Principles and Analysis. Oxford University Press. (luvut 8-11)
3. Gravelle, Hugh & Rees, Ray (2004): Microeconomics, 3rd edition. Financial Times Press Prentice Hall. (soveltuvin osin)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu