x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS21A Mikrotalousteorian jatkokurssi I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää ja ratkaista mikrotaloustieteellisiä ongelmia formaalisti: yrityksen ja kuluttajan optimointiongelmat sekä niiden toimiminen markkinoilla. Lisäksi tutustutaan yleiseen tasapainoteoriaan.

Sisältö

Yrityksen optimointi: kustannusten minimointi ja voiton maksimointi. Kuluttajan optimointi: menojen minimointi ja hyödyn maksimointi. Yritykset ja kuluttajat markkinoilla. Yleinen tasapainoteoria.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla osoitettava materiaali.
2. Cowell, Frank (2006): Microeconomics – Principles and Analysis. Oxford University Press. (luvut 1-7)
3. Gravelle, Hugh & Rees, Ray (2004): Microeconomics, 3rd edition. Financial Times Press Prentice Hall. (soveltuvin osin)

Lisätietoja

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu