x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS40 Taloustieteen muut syventävät sovelluskurssit 5–40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Teemaotsikon alla on mahdollista suorittaa useampia opintojaksoja. Opintojaksoja on vuosittain tarjolla opetusohjelmassa vaihtelevasti, ja niiden sisältö ja suoritusvaatimukset ilmoitetaan kulloinkin opetusohjelmassa. Osa opintojaksoista on muiden oppiaineiden kanssa yhteistuotettuja, poikkitieteellisiä opintojaksoja.

Osaamistavoitteet

Opintojaksojen tavoittena on perehdyttää syvällisesti taloustieteen teorian ja menetelmien soveltamiseen yhteiskunnallisten hyvinvointivaikutusten arvioimiseen liittyvissä kysymyksissä - myös monitieteisestä näkökulmasta.

Sisältö

Sisältö riippuu opiskelijan valitsemista opintojaksoista. Opintojaksoja ovat esimerkiksi seuraavat:
Cost-benefit analysis in health care (yhdessä terveystieteiden kanssa),
Sosiaaliturvan ajankohtaisia kysymyksiä (yhdessä vakuutustieteen kanssa),
Tuloerot ja eriarvoisuus (yhdessä sosiaalipolitiikan kanssa),
Luonnonvarojen talous
jne.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltavaa on, että kandidaattitasolla on suoritettu kaikki taloustieteeseen suuntaavat opinnot.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltava suoritusajankohta on maisteriopintojen 2-4. lukukausi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu