x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, ks. opetusohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut kaikki taloustieteen opintosuunnan tilastotieteen ja ekonometrian opinnot. Lisäksi suositellaan, että opiskelijalla on rahoituksen alan opintoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rahoituskysymyksiin sovellettavaa aikasarjaekonometriaa ja osaa soveltaa oppimaansa rahoitusalaa koskevan empiirisen tutkimuksen tekemisessä.

Sisältö

ARCH- ja GARCH-mallit, ARMA-, ARIMA- ja ARFIMA-mallit ja ARMA-GARCH-malli. Regiimi Switching ?mallit ja Value at Risk / tuottojen epäsymmetrisyys -sovellukset.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettava materiaali.
2. Mills, Terence & Markellos, Raphael (2008):The Econometric Modelling of Financial Time Series (3rd Edition). Cambridge University Press.

Lisätietoja

Suositeltava suoritusajankohta on maisteriopintojen 2-4. lukukausi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu