x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS32 Työn taloustieteen jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti työmarkkinoiden toimintaan vaikuttavat tekijät ja osaa analysoida niiden merkitystä työmarkkinaosapuolten ja koko yhteiskunnan kannalta.

Sisältö

Työmarkkinateoriat ja niiden empiirinen tutkimus. Epätäydellisen kilpailun mallit (kuten tehokkuuspalkka- ja ammattiliittomallit) sekä työn etsintä- ja kohtaantoteoriat. Palkkojen määräytyminen, palkkaerot, työttömyyden selitykset, työmarkkinainstituutioiden merkitys ja työttömyyteen vaikuttavat toimet.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakson lähtötaso-olettamus on, että kaikki taloustieteen kandidaatti- ja maisteritason teoria- ja menetelmäopinnot on suoritettu.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Jos opintojaksoa ei luennoida, se voidaan suorittaa kirjatenttinä. Kirjatentistä kiinnostuneen opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (ks. opetusohjelma) hyvissä ajoin ennen tenttiä ja sopia tentin lukualue.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolme teema-aluetta:

I) Työn taloustieteen syventävät opinnot:
1. Cahuc, Pierre & Zylberberg, André (2004): Labor Economics. MIT Press.

II) Epätäydelliset työmarkkinat ja työmarkkinapolitiikka: 
1. Boeri, Tito & van Ours, Jan (2008): The Economics of Imperfect Labor Markets. Princeton University Press.

III) Ammattiliittomallit ja insentiivit:

1. Booth, Alison L. (1994): The Economics of the Trade Union. Cambridge University Press.

Lisätietoja

Suositeltava suoritusajankohta on maisteriopintojen 2-4. lukukausi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu