x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS31 Julkistalouden jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut kandidaattitasolla kaikki taloustieteeseen suuntaavat opinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti julkisen sektorin menotalouden ja rahoituksen teoriaa ja osaa soveltaa sitä julkistalouden ajankohtaisten kysymysten käsittelyyn.

Sisältö

Mikrotalouspolitiikan teoria ja sen sovellukset verotuksen tulonjako- ja kannustinvaikutuksiin, pääomatulojen ja varallisuuden verotukseen, ympäristöveroihin, eläke- ja muuhun perusturvaan, terveydenhoitoon ja koulutukseen.

Toteutustavat

luennot

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Kirjallinen tenttiminen on mahdollista myös suomenkielisille opiskelijoille, jos opintojaksoa ei luennoida kyseisen lukuvuoden aikana. Kirjatentistä kiinnostuneen opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (ks. opetusohjelma).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alla on lueteltu neljä teema-aluetta kirjallisuusviitteineen, joista luennoilla käsitellään valikoituja osia. Jos jakson haluaa suorittaa kirjatenttinä, niin suoritettavista kirjoista on ehdottomasti sovittava vastuuopettajan kanssa etukäteen.

I) Julkistalouden teoriaa:
1. Atkinson, A. B. & Stiglitz, J. E. (1978): Lectures on Public Economics. McGraw-Hill. (luvut 1-6, 8-13, 15)
2. Salanié, Bernard (2011): Economics of Taxation (2nd ed.). MIT Press.
3. Sen, A. K. (1970): Collective Choice and Social Welfare. Holden-Day.

II) Julkistalouden sovelluksia:
1. Atkinson, A. B. (1995): Public Economics in Action: The Basic Income / Flat Tax Proposal. Oxford: Clarendon Press.
2. Sandmo, A. (2000):The Public Economics of the Environment. Oxford University Press.

III) Veropolitiikka:
1. Tax by Design, The Mirrlees Review, Vol. I, 2010
TAI/JA
2. Dimensions of Tax Design, The Mirrlees Review, Vol. II, 2010
- tentittävät luvut sovitaan vastuuprofessorin kanssa

IV) Taloudellinen eriarvoisuus:
1. Sen, A. & Foster, J.E. (1997): On Economic Inequality. Oxford University Press.
2. Lambert, Peter J. (2002): The Distribution and Redistribution of Income (3rd ed.). Manchester University Press.
3. Atkinson, A. B. & Bourguignon, F. (2000, eds.): Handbook of Income Distribution. North-Holland. (luvut 13,14)

Lisätietoja

Suositeltava suoritusajankohta on maisteriopintojen 2-4. lukukausi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu