x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA32 Työn taloustiede 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATTAA32 Työn taloustiede 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työn tarjontaan ja työn kysyntään vaikuttavat tekijät ja osaa analysoida työmarkkinoiden toimintaa eri markkinatilanteissa erilaisten toimijoiden kesken.

Sisältö

Työn tarjonta, kysyntä ja työmarkkinoiden tasapaino. Inhimillisen pääoman, työn liikkuvuuden, kannustimien ja ammattiliittojen vaikutukset työmarkkinatasapainoon ja työttömyyteen.

Toteutustavat

luennot

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Opintojaksoa ei välttämättä luennoida joka lukuvuosi. Tällaisina lukuvuosina myös suomenkieliset opiskelijat voivat suorittaa opintojakson kirjatenttinä. Kirjatentistä kiinnostuneen tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (ks. opetusohjelma).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Borjas, George (2012): Labor Economics (6th ed.). McGraw-Hill.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu