x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA12A Mikrotalousteoria I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee uusklassisen mikrotalousteorian peruskäsitteet ja -mallit ja osaa soveltaa taloustieteen analyysimenetelmiä talousyksiköiden ja markkinoiden toiminnan tarkasteluun.

Sisältö

Kuluttajan käyttäytyminen hyödyke- ja työmarkkinoilla; yrityksen optimointi tuotannon ja tuotannontekijöiden käytön suhteen; markkinatasapaino ja markkinamekanismin toiminta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot ja harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.

2. Varian, Hal R. (2010): Intermediate Microeconomics. A Modern Approach (8. painos tai uudempi). W.W. Norton & Company. Soveltuvin osin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu