x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS27 Capstone - Talousjohdon tehtävät ja osaamisalueet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yrityksen laskentatoimen professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tiedollisena tavoitteena on kasata yhteen laskentatoimen kandidaattiopinnot soveltavan case-opetuksen kautta, niin että osallistuja ymmärtää myös rahoituksen, verotuksen ja sopimusoikeuden liittymäpinnat laskentatoimeen. Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä ja analyyttisia valmiuksia yritysten taloushallintoon liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Sisältö

Kurssi rakennetaan yrityskaupan muodostaman kehystarinan varaan, ja se sisältää seuraavat osuudet:
1. Ennakkovalmistelut: yritys- ja toimiala-analyysi,
2. Yrityskaupan arviointi: arvonmääritys, rahoitus ja sijoittajasuhteet,
3. Oikeudelliset näkökulmat: due diligence, kauppasopimus ja kilpailuviranomaiset,
4. Strukturointi: yritysrakenteet ja verosuunnittelu,
5. Laskentatoimi muutoksen välineenä
6. Päätöksenteko, johtorymätyöskentely ja corporate governance.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Koko kurssi on hyvin käytännönläheinen, ja kaikki harjoitustyöt perustuvat ajankohtaisiin yritystapauksiin. Kurssin toteutus muodostuu kahdesta viikoittaisesta 3 tunnin sessiosta, joilla vuorottelevat aiheisiin liittyvät alustukset, harjoitustyöt ja niiden purku opiskelijoiden esitysten avulla. Osassa luentoja paikalla on myös erityisalueen käytännön asiantuntija.
Kurssin materiaali koostuu luentojen lisäksi viikkotöiden taustamateriaalista. Tällaisia ovat mm. vuosikertomukset, kaupalliset sopimukset, sijoitusanalyysit ja erilaiset ohjeet ja säädökset. Lopputyössä hyödynnetään suoraan viikkoharjoituksissa ja luennoilla saatuja oppeja.
Harjoitustyöt tehdään osallistujien määrästä riippuen joko yksilötöinä tai pienryhmissä. Lopputyö on yksilötyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tuntiaktiivisuus ja viikkotehtävät muodostavat puolet kurssin arvioinnista. Toinen puoli perustuu henkilökohtaisen laajan lopputyön arviontiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin aikana jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu