x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja/ Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja kehittää valmiuksiaan johdon laskentatoimen sisällölliseen hallintaan ja hyväksikäyttöön analyysi- ja kommunikaatiovälineenä sekä päätöksenteon tukena. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa sekä soveltaa entistä monipuolisemmin johdon laskentatoimen laskelmia. Opiskelija osaa hahmottaa joitakin johdon laskentatoimen keskeisiä tutkimusteemoja.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Kustannuslaskenta; Hinnoittelu; Toimintolaskenta; Vaihtoehtolaskelmat; Investointilaskelmat; Tavoite- ja tarkkailulaskelmat; Standardi- ja tavoitekustannuslaskenta; Budjetointi; Johdon laskentatoimen erityskysymyksiä ja ajankohtaisia aiheita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 4 t
Harjoitukset 32 t 4 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakso koostuu tentistä, luennoista ja niihin sisältyvistä harjoituksista sekä erillisestä harjoitusryhmätyöskentelystä ja harjoitustyöstä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Bhimani - Horngren - Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, (2012/uusin painos). Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, (2012/uusin painos). Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  3. Suomala - Manninen - Lyly-Yrjänäinen: Laskentatoimi johtamisen tukena. Edita, (2011/uusin painos). Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  4. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.
  5. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta kandidaattiopintojen 1. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Johtamiskorkeakoulu