x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa, millaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia vero-oikeuden käytännön asiantuntijatyössä tarvitaan.
Opiskelija tunnistaa yritystoimintaan, eri yritysmuotoihin ja konsernirakenteisiin liittyviä ja verosuunnittelumahdollisuuksia verotuksellisia riskejä.

Sisältö

Opiskelija laatii yksin tai parityönä ratkaisuja vaativiin case-tehtäviin, joita käsitellään seminaaritapaamisissa. Case-tehtävät simuloivat käytännön asiantuntijatyöskentelyä ja opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää laaja-alaisesti vero-oikeuden, laskentatoimen, yritysjuridiikan ja julkisoikeuden opinnoissa tähän asti oppimaansa. Tapaukset voivat koskea esim. yritysmuodon muutoksia, yrityskauppaa, verotarkastusta sekä erilaisia käytännön verosuunnittelutilanteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari 18 t 0 t

Toteutustapa vaihtelee vuosittain. Opetus koostuu monista elementeistä, joista keskeisimmän osan muodostavat opiskelijoiden yksin tai pareittain laatimat kirjalliset esitykset. Seminaarissa on pakollinen läsnäolo.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan vuosittain osoittama aineisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu