x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastamisesta hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ottaen huomioon eri yhteisömuotojen erityispiirteet.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Tilintarkastussäädäntö; Tarkastusmenetelmät, Tilintarkastajan raportointi, riippumattomuus, esteellisyys ja vastuukysymykset; Eri yhteisömuotojen tilintarkastus; Yrityksen eri toimintojen ja sisäisen valvonnan tarkastus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso koostuu luennoista, sekä niihin ja muuhun materiaaliin pohjautuvasta tentistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Horsmanheimo - Steiner: Tilintarkastus, Asiakkaan opas, WSOY, 2009.

2. Tilintarkastajan raportointi, ST-Akatemia, uusin painos.

3. Muu luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta kandidaattiopintojen 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu