x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTET6 Teknologian kaupallistaminen 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK

Yleiskuvaus

Katso pintojakson tiedot TTY:n opinto-oppaasta: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2016-2017/perus/laitokset/Teollisuustalous/TTA-62040.html .

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teknologian kaupallistamisen tyypillisimpiä prosessimalleja sekä menetelmiä. Lisäksi hän osaa kuvata miten perustutkimuksesta saadaan tuotekehityksen kautta tuote- ja palveluaihioita liiketoiminnan kehittämiseksi: miten nämä voidaan rakentaa kaupallistetuksi tarjoamaksi. Opiskelija tuntee keskeisimmät kaupallistamisessa vaadittavat verkostot ja toimijat ja niiden roolit sekä mahdollisuudet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Lisätietoja opintojaksosta opintosuunnittelija Soila Kolari (TTY) ja opintopäällikkö Heli Tontti (TaY). Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu