x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTET4 Supply chain management 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK

Yleiskuvaus

Katso lisätiedot TTY:n opinto-oppaasta:http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/kv/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-11046.html

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää nykyaikaisten toimitusketjujen, -verkostojen ja kuljetusjärjestelmien toimintaperiaatteet ja keskeisimmät haasteet. Lisäksi opiskelija hahmottaa kuljetusten ja toimitusketjun hallinnan yhteyden menestyksekkääseen liiketoimintaan. Opiskelija tunnistaa aihepiiriin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä ymmärtää kuljetusalan roolin ja aseman osana yhteiskuntaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Lisätietoja opintojaksosta opintosuunnittelija Soila Kolari (TTY). Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu