x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTET3 Projektinhallinta 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK

Yleiskuvaus

Katso opintojakson tiedot TTY:n opinto-oppaasta: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-71010.html

Osaamistavoitteet

Projektinhallinta-kurssi perehdyttää opiskelijat projektinhallinnan keskeisiin käsitteisiin, toimintatapoihin ja menetelmiin sekä projektipäällikön rooliin ja tehtäviin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat projektinhallinnan peruskäsitteet ja käytännöt ja osaavat soveltaa keskeisimpiä menetelmiä käytännössä. He myös ymmärtävät, millaisia vaatimuksia projektit kohdistavat erityisesti projektipäällikön rooliin ja tehtäviin. Kurssi keskittyy sellaisiin projektien suunnittelun ja ohjauksen tietoihin, menetelmiin ja taitoihin, joita tarvitaan yksittäisten projektien onnistuneessa johtamisessa projektin koko elinkaarella. In English: Project management course will familiarize students with the key concepts, practices and methods of project-based management, as well as the role and duties of a project manager. The goal of the course is that students will know the basic concepts and practices of project-based management and can apply selected key concepts in practice. They also understand the requirements that projects set toward the role and duties of a project manager. The course focuses on the knowledge, methods and skills of project planning and control that are needed for managing single projects successfully, throughout the lifecycle of the project.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentti kurssikirjallisuuden sisällöstä ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Lisätietoja opintojaksosta opintosuunnittelija Soila Kolari (TTY). Opintojaksoille ilmoittaudutaan ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu