x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen johtamisen kenttää keskeisen kirjallisuuden avulla. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida ihmisten, organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen haasteita.

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat tieteelliset lähestymistavat johtamiseen sekä johtamisen kehittämisen haasteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Sähköinen kirjatentti

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Seeck, H. (2008/2012/2015) Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Helsinki: Gaudeamus. Huom! Kirja löytyy myös e-kirjana kirjastosta.

2.Prahalad, C.K. (2011) Innovaation uusi aika: yhteisen arvon luominen globaaleissa verkostoissa. / C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: Tietosanoma. TAI:

Hamel, Gary. 2012.  What Matters Now: How to Win in a World of Relentless Change, Ferocious Competition, and Unstoppable Innovation. Jossey-Bass. E-kirja.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden kevät tai 2.vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu