x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTTS14 TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
AAiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojakson TUTU3 hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot. TUTU4-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu TUTU3:lla esiteltyjen menetelmien soveltamiseen.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen Aiempien kurssien (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Osallistuminen virtuaaliluennoille (4*2t), verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu tutkimus (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Luennot ja harjoitustehtävät oppimisympäristö Moodlessa.

Virtuaaliluennot 8 t, harjoitustehtävät SL luentojen yhteydessä, ja tutkimusmenetelmiin perehdyttävä kirjallinen tutkimusraportti tai tieteellinen artikkeli (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kurssin aikana jaettava kirjallinen aineisto

Lisätietoja

Ilmoittautuminen 20.-30.8.2018: http://www.utu.fi/fi/yksikot/tva/Sivut/home.aspx. Opintojakso 3.9.-15.10.2018

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu