x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA15 Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja/ Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva toiminnanohjausjärjestelmien merkityksestä yrityksen liiketoimintaprosessien ohjaamisessa. Opiskelija osaa toteuttaa osto- ja myyntiprosessin toiminnanohjausjärjestelmässä, on perehtynyt tuotannonsuunnittelun perusteisiin ja ymmärtää liiketapahtumien vaikutuksen taloushallintoon.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat toiminnanohjausjärjestelmät sekä SAP R/3:n avulla toteutettu ostoprosessi, myyntiprosessi, tuotannonsuunnittelu, pääkirja ja reskontrat, kustannuspaikkalaskenta ja tuotekustannuslaskenta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, luennot ja harjoitukset, harjoitustyö, Moodle-tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Magal, Simha R. & Word, Jeffrey (2009): Essentials of Business Processes and Information Systems. Wiley.

2. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Johtamiskorkeakoulu