x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA15 Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja/ Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva toiminnanohjausjärjestelmien merkityksestä yrityksen liiketoimintaprosessien ohjaamisessa. Opiskelija osaa toteuttaa osto- ja myyntiprosessin toiminnanohjausjärjestelmässä, on perehtynyt tuotannonsuunnittelun perusteisiin ja ymmärtää liiketapahtumien vaikutuksen taloushallintoon.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat toiminnanohjausjärjestelmät sekä SAP R/3:n avulla toteutettu ostoprosessi, myyntiprosessi, tuotannonsuunnittelu, pääkirja ja reskontrat, kustannuspaikkalaskenta ja tuotekustannuslaskenta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, luennot ja harjoitukset, harjoitustyö, Moodle-tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Magal, Simha R. & Word, Jeffrey (2009): Essentials of Business Processes and Information Systems. Wiley.

2. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu