x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYOA11 Oikeus ja politiikka 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori, politiikan tutkimuksen dosentti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa teemamoduulin "Ihmisoikeudet, oikeus ja politiikka" muut jaksot ennen tämän opintojakson suorittamista. Tämä jakso päättää kyseisen teemamoduulin.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija näkee ja ymmärtää politiikan ja oikeuden vuorovaikutussuhteen sekä politiikan tutkimuksen teoriaperinteiden näkökulmasta että oikeuden pinta- ja syvärakenteissa. Tätä näkökulmaa hyödynnetään temaattisten ongelmien ratkaisemisessa ja opiskelija oppii tunnistamaan politiikan ja oikeuden erityispiirteet. Osaamista syvennetään luentojen ja ryhmätöiden sekä kirjallisuuteen perehtymisen avulla.

Sisältö

-Luennot
-Seminaarityöskentely

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Seminaarin yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kurssin ohessa käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan erikseen luentojen yhteydessä.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Seminaarin yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja laaditaan essee. Seminaariin sisältyy pienryhmälle suunnattua opetusta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu