x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professori ja yliopistolehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

The student understands the roles of accounting and corporate reporting within CSR, responsible business and sustainability. The student knows the principles of social accounting and how these issues are being communicated to stakeholders. The student is able to evaluate such information from the user’s perspective. The student is also able to conceive the challenges related to representing, estimating and measuring of social performance and impacts of business.

Sisältö

Concepts of responsible business, sustainability, and social accounting. The principles of social accounting and corporate social responsibility reporting. Reporting standards and guidelines. Social performance measurement.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lectures, individual assignments, group report and written exam  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 

The course comprises of lectures, individual assignments, a group reports and a written exam of the course material.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Online course, individual and group assignments  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 

The course is an online course. The course comprises of an introduction lecture, individual and group assignments,and a written exam of the course material.

Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Johtamiskorkeakoulu