x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATPAL14 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen (TTY) 4 op

Yleiskuvaus

Katso opintojakson tiedot TTY:n opinto-oppaasta: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-35060.html

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija syventyy aineettoman pääoman johtamiseen erityisesti tietointensiivisessä palvelutoiminnassa ja osaa tunnistaa yrityksen tärkeät aineettomaan pääomaan kuuluvat tekijät 2. Opiskelija syventyy tietointensiivisen palveluorganisaation ominaisuuksiin sekä asiantuntijoiden johtamiseen. 3. Opiskelijan ymmärtää aineettoman pääoman monipuolisesti yrityksen menestymiseen vaikuttavana asiana ja on omaksunut aineettoman pääoman johtamismallit ja -työkalut osaksi omaa johtamista tukevien viitekehysten kokoelmaa. 4. Opiskelija tuntee tietotyön tuottavuuteen vaikuttavat tekijät ja omaa valmiuden näiden arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Lisätietoja opintojaksosta opintosuunnittelija Sonja Ojanen (TTY). Lisätietoja opinto-oikeuden hakemisesta ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta

Lukuvuonna 2017-2018 3.-4. periodi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
-
Johtamiskorkeakoulu