x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATPAL13 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot (TTY) 4 op

Yleiskuvaus

Katso opintojakson kuvaus TTY:n opinto-oppaasta: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-72020.html.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä teollisuuden palveluista, niiden moninaisuudesta ja merkityksestä yrityksille. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää palveluinnovoinnin ja palveluoperaatioiden johtamisen ja organisoinnin merkityksen sekä palveluinnovoinnin mahdollisuudet erityisesti teollisessa toimintaympäristössä. Lisäksi opiskelija osaa konseptoida teollisuuden palvelun ja tietää miten uusia teollisuuden palveluita voi kehittää.

Sisältö

Kurssi perehdyttää opiskelijat teollisuuden palveluiden tärkeimpiin käsitteisiin, luonteeseen ja prosesseihin. Kurssin osaamistavoitteena on opiskelijoiden ymmärrys teollisuuden palveluista, niiden moninaisuudesta ja merkityksestä yrityksille. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää palveluinnovoinnin ja palveluoperaatioiden johtamisen ja organisoinnin merkityksen sekä palveluinnovoinnin mahdollisuudet teollisessa ympäristössä. Lisäksi opiskelija osaa konseptoida teollisen palvelun ja tietää, miten uusia teollisia palveluita voi kehittää. Kurssin osana käsitellään teollisuuden palveluliiketoiminnan taustaa sekä palveluiden moninaisuutta teollisuuden näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi uuden palvelun kehitysprosessin vaiheita ja hallintaa sekä syvennytään palveluiden konseptointiin. Lisäksi käsitellään eri sidosryhmien merkitystä palveluinnovoinnissa ja tutustutaan palvelukehitysprojektien erityispiirteisiin ja toteutukseen.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Lisätietoja opintojaksosta opintosuunnittelija Sonja Ojanen (TTY). Lisätietoja opinto-oikeuden hakemisesta ristiinopiskelupalvelussa: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta

Lukuvuonna 2017-2018 2. periodissa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu