x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATPAL26 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen (TTY) 4 op

Yleiskuvaus

1. Opiskelija syventyy aineettoman pääoman johtamiseen erityisesti tietointensiivisessä palvelutoiminnassa ja osaa tunnistaa yrityksen tärkeät aineettomaan pääomaan kuuluvat tekijät 2. Opiskelija syventyy tietointensiivisen palveluorganisaation ominaisuuksiin sekä asiantuntijoiden johtamiseen. 3. Opiskelijan ymmärtää aineettoman pääoman monipuolisesti yrityksen menestymiseen vaikuttavana asiana ja on omaksunut aineettoman pääoman johtamismallit ja -työkalut osaksi omaa johtamista tukevien viitekehysten kokoelmaa. 4. Opiskelija tuntee tietotyön tuottavuuteen vaikuttavat tekijät ja omaa valmiuden näiden arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Lue lisää: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/perus/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-35060.html

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pakollinen Tietojohtamisen perusteet, Suositeltava Tietointensiivinen palvelutoiminta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Lukuvuonna 2017-2018 3.-4. periodi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu