x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKKHL Lisensiaatintutkimus 90 op
Vastuutaho
Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma
Aluetiede
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
DPJKKHL Lisensiaatintutkimus 90 op

Osaamistavoitteet

Lisensiaatintutkimus on ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta laadittava tieteellinen tutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Sisältö

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyttävyyden arvioi kaksi johtamiskorkeakoulun määräämää tarkastajaa. Lisäksi työ tarkastetaan oppiaineen jatkokoulutusseminaarissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu