x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKKHS Jatkokoulutusseminaari 10 op
Vastuutaho
Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma
Aluetiede
Vastuuhenkilö
Professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
DPJKKHS Jatkokoulutusseminaari 10 op

Osaamistavoitteet

Jatkokoulutusseminaariin osallistuminen antaa valmiudet tieteellisten esitysten tekemiseen, esittämiseen ja kommentoimiseen. Se myös antaa valmiuksia puolustaa omaa tutkimustaan sekä muokata tutkimusta annetun palautteen perusteella.

Sisältö

Opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti oman oppiaineensa ja/tai tutkimusohjelmansa jatkokoulutusseminaareihin. Opintosuorituksiin voidaan sisällyttää osallistumiset väitös- ja lisensiaatintutkimusten tarkastustilaisuuksiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin, joihin osallistumisesta tulee laatia raportti.

Jatkotutkimussuunnitelmaa sekä tutkimustyön etenemistä on esiteltävä säännöllisesti ohjaajan kanssa sovittavissa jatkokoulutusseminaareissa.

Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen tutkimussuunnitelma hyväksytään tohtoriopinto- tai tutkijaseminaarissa.

Ennen väitöskirjan julkista tarkistamista tohtoriopiskelijalla on mahdollisuus puolustaa väitöskirjaansa jatkokoulutusseminaarissa järjestetyssä väittelyn harjoittelussa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu