x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKKP40 Substanssiopinnot 1–30 op
Vastuutaho
Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
DPJKKP40 Substanssiopinnot 1–30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oman tieteenalansa keskeisemmän tutkimusperinteen ja osaa soveltaa sitä oman tutkimuksensa kannalta mielekkäällä tavalla. Hän osaa tehdä oikeat teoreettiset ja menetelmälliset valinnat sekä osaa liittää oman tutkimuksensa laajempaan tutkimusperinteeseen. Hän ymmärtää oman tutkimuksensa panoksen alan tieteellisessä kokonaisuudessa.

Sisältö

Substanssiopinnot voivat koostua johtamiskorkeakoulun tai yliopiston tutkijakoulun järjestämästä opetuksesta tai muista ohjaajan kanssa sovittavista substanssiopinnoista.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakson voi suorittaa esimerkiksi osallistumalla järjestettävään opetukseen tai muulla ohjaajan kanssa sovitulla tavalla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu