x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS04 Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta osasta, ja opintojakson toteutus voi vaihdella lukuvuosittain. Opetus voidaan järjestää myös englannin kielellä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen talousjohtamisen mekanismeja muuttuvissa hallinnollisissa rakenteissa. Hän tietää, miten julkisen toiminnan erilaiset järjestämistavat vaikuttavat talouden toimintaan, sen tuloksellisuuden arviointiin ja talouden johtamiseen. Opiskelija osaa yhdistää strategisen johtamisen ja taloudellisen ajattelun teoreettisia perinteitä julkisessa talousjohtamisessa. Opiskelija hallitsee myös paikallis- ja aluetalouden merkityksen julkisen talouden hallinnassa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään julkisyhteisöjen talousjohtamiseen julkishallinnon tyyppien, muutosten, konserniajattelun, strategisen talouden hallinnan, toiminnan järjestämistapojen sekä verkosto- ja sopimusmallien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

englanti

Opetus voidaan järjestää myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

kirjallinen tentti

harjoitustyö

englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali, kirjallisuus ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu