x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTU01 Tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
JKKYTU01 Tuutorina toimiminen 2 op

Osaamistavoitteet

Tuutorina toimittuaan opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa ja toimia vastuullisesti ryhmänohjaus- ja suunnittelutehtävissä. Hän ymmärtää vertaistuen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä. Tuutorina toimittuaan opiskelija pystyy kuvaamaan yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tutkinnon rakenteen opintonsa aloittaviin opiskelijoiden tarpeisiin nähden.

Sisältö

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.

Tuutori osallistuu tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
? oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
? yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

? Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin
? Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja),joka palautetaan tuutoreiden Moodle-alueelle
? Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn
? Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • opinto-opas
  • opetusohjelma
  • opiskelun verkkosivut
  • tuutoriopas
  • tuutoroinnin verkkosivut

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu