x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYLT01 Luottamustehtävissä toimiminen 3–10 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Opintopäällikkö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opiskelija voi lukea hyväkseen kandidaatin- ja/tai maisterintukintoonsa 3 opintopistettä kustakin seuraavasta luottamustehtävästä:
a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta)
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä tai opiskelijavalintatyöryhmässä
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät yliopiston, muun organisaation tai järjestön toimintaa, päätöksentekoa ja toimintakäytäntöjä
- osaavat toimia luottamustehtävissään rakentavasti, vastuullisesti ja erilaisia näkökulmia huomioiden
- osaavat toimia aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa ryhmissä
- ymmärtävät vaikuttamiseen tähtäävän toiminnan merkityksen ja osaavat hyödyntää kokemuksiaan opinnoissa ja työelämässä

Sisältö

Opintopisteiden saamiseksi opiskelijan on toimitettava vähintään 2 sivun mittainen raportti. Raportti palautetaan oman tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorille (hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmat: Aino Nordling, kauppatieteiden tutkinto-ohjelma: Elina Kangastupa).

Raportista tulee ilmetä mm. seuraavia asioita:
-toiminnan ja toimintaympäristön kuvaus
- oppimisen arviointia esimerkiksi eri tilanteiden ja tapausten pohjalta
- miten kokemus on hyödyttänyt oppimista, ammattiin / työelämään valmistautumista ja valmistumista

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Yhdelle opiskelijalle voidaan lukea luottamustehtävistä hyväksi enintään 10 opintopistettä.
Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.
Hyväksilukeminen voidaan toteuttaa joko korvaamismenettelyllä tai sisällyttämismismenettelyllä.
Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä.
Arviointia varten opiskelija laatii raportin, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu