x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYINA15 Yritysappro 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Saarijärvi
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
JKKYINA15 Yritysappro 2 op

Osaamistavoitteet

Kurssin osaamistavoitteena on yritysten toimintaympäristön ja tilanteen hahmottaminen, liiketaloustieteisiin sopivan aihealueen soveltaminen yrityksen tilanteessa ja liiketoiminnan rajatun käytännön ongelman ratkaiseminen. Lisäksi kurssin tehtävänä on edistää opiskelijoiden verkostoitumista yritysten suuntaan ja keskenään. Kurssi toteutetaan Kauppakamarin, Tampereen teknillisen yliopiston (Tuotantotalous ja tietojohtaminen), Tampereen yliopiston (Johtamiskorkeakoulu), opiskelijakiltojen (Indecs, Man@ger, Boomi) ja yritysten yhteistyönä.

Sisältö

Opiskelijan on mahdollista saada 2 opintopistettä suorittamalla seuraavat osiot:
A. Esiintymistaitotilaisuuksiin osallistuminen
B. Osallistuminen yrityksien kiertämiseen Yritysappro-tapahtumassa
C. Perustellun ideaehdotuksen tekeminen kolmesta yrityskohtaisesta casesta ryhmätyönä, laajuus max. 1 A4
D. Yhden kohdeyrityksen ideaan, tilanteeseen ja tarpeeseen pohjautuva tiedonkeruu ja analyysi, tulosesityksen koostaminen ryhmässä ja esittely sekä tiivistelmän tekeminen tuloksista

Aluksi opiskelijat osallistuvat (A) kahteen esiintymistaitotilaisuuteen, jotka auttavat opiskelijoita valmistautumaan kurssilla toteutettavan esityksen pitämiseen. Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joissa kurssin tehtävät suoritetaan. Opiskelijat osallistuvat (B) Yritysappro-tapahtumaan, jossa he kiertävät tapausyritykset ja kuulevat niistä taustatietoa. Ryhmä itse valitsee, minkä kolmen yrityksen ongelmiin tuottavat alustavan idean heti tapahtuman jälkeen.
Opiskelijoiden tulee pohtia valitsemiensa kolmen yrityksen antamaa case-ongelmaa ja tuottaa idea ongelman ratkaisemiseksi. Aluksi tehdään (C) karkea kuvaus omasta ideasta kolmelle yritykselle (yhteensä max 1 sivu). Kauppakamari valitsee, minkä ryhmän idea toteutetaan millekin yritykselle.
Ryhmä työstää ja kehittää yhtä ideaa ratkaisuehdotukseksi Kauppakamarin nimeämälle kohdeyritykselle. Itsenäisen työskentelyn tuloksena on (D) yhdelle yritykselle luovutettava idea tai konsepti, jolla annettu tehtävä/ongelma on ratkaistu. Analyysi ja kehitysehdotus kiteytetään esitykseksi (laajuus max 10 ppt-sivua / 10?15 minuutin esitys), joka pidetään kurssin lopputilaisuudessa. Esityksestä tehdään myös max 1 A4-sivun laajuinen tiivistelmä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakso on suunnattu kauppatieteiden, hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen opiskelijoille. Opintojakson vastuuopettaja professori Hannu Saarijärvi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
JKKYINA15 Yritysappro
Johtamiskorkeakoulu